Statut III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1