Komunikaty dla Rodziców

I. Opieka zdrowotna

W związku z postanowieniami art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami  informujemy, że rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrazić pisemny sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną.