O nas

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Monika Walkowicz

e-mail: pedagogszkolnyzsp1@gmail.com

tel: 15 842 17 41 wew. 25

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Przemysław Sodomir

e-mail: psychologzs1@gmail.com

facebook: psycholog.sikorski

tel: 15 842 17 41 wew. 25

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ PSYCHOLOG I PEDAGOG SZKOLNY?

1. Służą radą i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom

2. Diagnozują problemy edukacyjne i osobiste młodzieży

3. Współpracują z instytucjami takimi jak: Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, sądy, policja i inne

4. Organizują i prowadzą warsztaty o tematyce psychologiczno- pedagogicznej z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami

5. Pedagog szkolny pełni również funkcję doradcy zawodowego

UCZNIU ZWRÓĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, kolegami

3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

5. Ogarnia Cię zniechęcenie, apatia, smutek

6. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

7. Chciałbyś z kimś porozmawiać

8. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

9. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

SZANOWNY RODZICU, ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, GDY:

• Twoje dziecko ma problemy w nauce, odnosi szkolne niepowodzenia, nie radzi sobie z problemami szkolnymi lub rodzinnymi.
• Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.
• Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich z nim relacjach.
• Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami.
• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym.
• Nie wiesz, do jakiego specjalisty zwrócić się ze swoim problemem wychowawczym.
• Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.