Technik Szerokopasmowej Kom.Elektr.

Technik Szerokopasmowej Kom.Elektr.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej NOWOŚĆ !!!

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka.

Jeśli chcesz zostać specjalistą z dziedziny elektroniki i informatyki wybierz kształcenie
w zawodzie technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ZSP nr 1. Możesz zdobyć atrakcyjny i dobrze opłacany zawód.

Szerokopasmowa Komunikacja Elektroniczna to dziedzina techniki zajmująca się wykonywaniem, konserwacją i eksploatacją instalacji telewizyjnych (satelitarnych, kablowych i naziemnych). W struktury instalacji telewizyjnych zaliczyć należy także okablowanie światłowodowe w celu przesyłania sygnałów przez telewizyjnych operatorów kablowych.

Programy nauczania zostały przygotowane we współpracy z Telewizją Stella, która objęła klasę swoim patronatem.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • projektowania, budowania, konfigurowania, eksploatowania, konserwacji i instalacji telewizji naziemnej,
  • montażu telewizji cyfrowej, analogowej oraz dozorowej, opartych na technologiach kablowych najnowszych generacji,
  • montażu i uruchamiani instalacji telewizji satelitarnej,
  • sieci internetowych opartych na technologii DOCSIS,
  • nowoczesnej sieci telewizji kablowej i satelitarnej opartej na technologii światłowodowej fiber-deep,

Zawód technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej stanowi szansę na atrakcyjną pracę związaną z nowymi technologiami już po ukończeniu naszej szkoły. Dzięki zdobytej wiedzy można m.in. założyć własną działalność gospodarczą i wykonywać samodzielne systemy telewizyjne lub pracować jako technik (konserwator) instalacji telewizyjnej w obiektach.