Technik mechatronik

Technik mechatronik

Technik mechatronik 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  matematyka i fizyka.

Jeżeli chcesz być specjalistą z dziedziny mechaniki, elektroniki i informatyki wybierz kształcenie w zawodzie technik mechatronik w ZSP nr 1. Możesz zdobyć najbardziej atrakcyjny i dobrze opłacany zawód ostatnich lat.

Z nami nauczysz się programowania oraz obsługi specjalistycznej aparatury.
Umożliwimy Ci zdobycie praktyki zawodowej w pełni zautomatyzowanym zakładzie Federal Mogul.

Będąc absolwentem naszego technikum znajdziesz zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu – w branżach produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej lub badawczo-rozwojowej.
Możesz być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Ale jeśli zechcesz dalej się uczyć damy, Ci świetną podstawę, abyś mógł kontynuować naukę na studiach technicznych.