Technik mechatronik

Technik mechatronik

Technik mechatronik
Technik mechatronik to zawód wiążący wiele dziedzin techniki takich jak mechanika
i elektronika, lecz także informatyka, automatyka, inżynieria materiałowa, optyka, czy bioinżynieria. Osoba wykształcona w tym charakterze może więc wykorzystywać posiadaną wiedzę w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Układy mechatroniczne funkcjonują w sprzętach gospodarstwa domowego, samochodach, i innych przedmiotach powszechnego użytku, lecz także w technologii produkcyjnej i przemysłowej. Mechatronika to nauka stosunkowo młoda, bo powstała dopiero w latach 80. XX wieku, lecz specjaliści wykształceni w tym kierunku posiadają obecnie szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Mechatronik to zawód zaliczany do tak zwanych „zawodów przyszłości”.
Dzięki udziałowi szkoły w projekcie unijnym „powiat stalowowolski stawia na zawodowców” uczniowie mogą odbyć miesięczny staż w wybranym przez siebie zakładzie pracy, a także szkolenie z programowania sterowników SIEMENS  w programie STEP7, szkolenie z programu AUTOCAD.

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu  dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
K1 EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń systemów mechatronicznych Sesja letnia w klasie III
K2 EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Sesja zimowa w klasie IV

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonania następujących zadań zawodowych w zakresie :
• Montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
• Wykonania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
• Wykonania konserwacji urządzeń i systemów, mechatronicznych,
• Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
• Tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
• Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:
•    przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym;
•     przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane;
•    instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
•    placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej;
•    jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych;
•    stacjach serwisowych i diagnostycznych