Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Związane jest to ze stałym rozwojem transportu szynowego, jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie. Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że jest to jedyna klasa w tym zawodzie na terenie podległym Zakładowi Linii Kolejowych w Lublinie.
Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców PKP Polskie Linie Kolejowe jak i firmy wykonawcze w branży automatyki kolejowej.

Nauka w tej klasie zapewni najlepszym uczniom od drugiego roku nauki stypendium od PKP PLK S.A. w wysokości 250 zł – 450 zł miesięcznie (w drugim roku nauki 250 zł, w trzecim 350 zł, w czwartym 450 zł) po uzyskaniu średniej ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie 3,8 i więcej i jeżeli przy tym średnia ocen z przedmiotów zawodowych wynosi minimum 3,5 oraz dodatkowo na zakończenie każdego roku szkolnego jednorazowy BONUS od PKP PLK S.A. w wysokości 500 zł dla stypendystów, którzy uzyskali średnią ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4.0.
Stypendyści mają regulaminowo zatwierdzoną gwarancję zatrudnienia w PKP PLK S.A.

Kształcenie w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu  kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
K1 EE.0 K1 Montaż i eksploatacja

urządzeń i systemów sterowania

ruchem kolejowym

Sesja zimowa w klasie IV

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania i nadzorowania prac na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych;
• montowania, utrzymywania w ruchu i naprawiania podstawowych urządzeń sterowania ruchem   kolejowym: ręczne (kluczowe), mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe oraz na górkach rozrządowych , a także ich zasilanie,
•    montowania, sprawdzania działania, regulowania i kontrolowania napędu zwrotnicowego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych;
•    sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących;
•    układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączenia oraz przygotowanie kabli do umieszczenia w głowicach, skrzynkach kablowych i sprawdzania izolacji żył kablowych;
•    zabudowywania i sprawdzania parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów oraz sprawdzania parametrów tych urządzeń;
•    instalowania, sprawdzania, regulowania i konserwowania czujników torowych, magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzeń zasilających prądu stałego (baterii akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowniki i zespoły prądotwórcze);
•    kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym znajdzie zatrudnienie w :
•    zakładach zarządzających infrastrukturą kolejową,
•    firmach związanych z budową remontami i utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
•    produkujących urządzenia sterowania ruchem,
•    zakładach związanych z projektowaniem urządzeń sterowania ruchem.

 

Filmy o zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym:

Nasi uczniowie podczas wycieczki branżowej:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]