Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym NOWOŚĆ !!!

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

Dyrektor ZSP nr 1 w Stalowej Woli  podpisał porozumienie z PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. o utworzeniu KLASY PATRONACKIEJ w zawodzie kolejowym.

Jedyna klasa technikum w zawodzie Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym na terenie podległym Zakładowi Linii Kolejowych w Lublinie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Odbędziesz praktyczną naukę zawodu w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nauka w tej klasie zapewni uczniom stypendium PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wysokości
250 zł – 450 zł/miesięcznie oraz BONUS na wakacje w wysokości 500 zł. Pewność zatrudnienia na kolei. Możliwość taniego zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej w pobliżu szkoły.

To propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć interesujący zawód z perspektywami na przyszłość.

Jeśli interesuje Cię praca, która wykorzystuje informatykę oraz elektronikę w kolejnictwie – to oferta dla Ciebie.

Do zadań automatyka sterowania ruchem kolejowym należy:

 • montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych;
 • budowanie i eksploatowanie sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń;
 • czytanie i wykonywanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem na stacjach;
 • organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • instalowanie i sprawdzanie urządzeń ochrony przeciwporażeniowej;
 • ocenianie ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie związanym z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym;
 • obsługiwanie systemów łączności i informatycznych związanych z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • kwalifikowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do remontu;
 • wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń;
 • zabezpieczanie stanu urządzeń po wypadku lub wydarzeniu kolejowym;
 • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe;
 • prowadzenie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych.

 

Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz BONUSU na wakacje, a także pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.

Po ukończeniu tego kierunku technikum możesz pracować jako automatyk sterowania ruchem kolejowym na kolei
lub w przedsiębiorstwach naprawiających czy produkujących infrastrukturę kolejową albo kolejowych biurach projektowych,
a do tego wybierając ten kierunek technikum uzyskasz wiedzę, która ułatwi ewentualne studiowanie na kierunkach niekolejowych związanych z automatyką, elektroniką czy elektryką.
Zapraszamy również płeć piękną do tej klasy technikum, ponieważ zdobywając zawód technika automatyka sterowania ruchem kolejowym możesz w czasie pracy np. w PKP PLK S.A. przekwalifikować się dość szybko i łatwo i dzięki temu pracować na kolei wykonując mniej wymagające fizycznie prace jak praca: dróżnika przejazdowego, dyżurnego ruchu, nastawniczego lub inne.