Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka)

Nauczamy już w tym zawodzie w klasie I Technikum.

 • Klasa patronacka PKP PLK S.A.
 • Jedyna klasa w tym zawodzie na terenie podległym Zakładowi Linii Kolejowych w Lublinie
  PKP PLK S.A.

 • Nauka w tej klasie zapewni najlepszym uczniom od drugiego roku nauki stypendium
  od PKP PLK S.A. w wysokości 250 zł – 450 zł miesięcznie (w drugim roku nauki 250 zł,
  w trzecim 350 zł, w czwartym 450 zł) po uzyskaniu średniej ocen z wszystkich przedmiotów
  na poziomie 3,8 i więcej i jeżeli przy tym średnia ocen z przedmiotów zawodowych wynosi
  minimum 3,5 oraz dodatkowo na zakończenie każdego roku szkolnego jednorazowy BONUS
  od PKP PLK S.A. w wysokości 500 zł dla stypendystów, którzy uzyskali średnią ocen
  z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4.0.

 • Stypendyści mają regulaminowo zatwierdzoną gwarancję zatrudnienia w PKP PLK S.A.
 • Odbędziesz praktyczną naukę zawodu w PKP PLK S.A., a w trakcie nauki przygotujemy Cię
  do wykonywania między innymi następujących zadań zawodowych:

 1. Montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń
  sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych.

 2. Budowanie i eksploatowanie sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

 3. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej.

 • Po tym kierunku technikum możesz pracować na kolei jako automatyk sterowania ruchem kolejowym
  lub w przedsiębiorstwach naprawiających czy produkujących infrastrukturę kolejową albo kolejowych
  biurach projektowych, a do tego wybierając ten kierunek technikum zdobędziesz wiedzę,
  która ułatwi ewentualne studiowanie na kierunkach niekolejowych związanych z automatyką,
  elektroniką czy elektrotechniką.

 • Istnieje możliwość taniego zakwaterowania z całodziennym wyżywieniem w dobrze wyposażonej

  Bursie Międzyszkolnej w Stalowej Woli mieszczącej się blisko szkoły.

Filmy o zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym:

Nasi uczniowie podczas wycieczki branżowej: