Szkoła Branżowa wielozawodowa

Szkoła Branżowa wielozawodowa

Szkoła Branżowa I stopnia 3- letnia
Klasa wielozawodowa

Dzisiejszy rynek pracy dość mocno sugeruje młodym ludziom, że pojawiła się ogromna potrzeba kształcenia zawodowego. Przez intensywną emigrację i wyginięcie niektórych zawodów, w Polsce brakuje fachowców z wielu dziedzin. W urzędach pracy pojawia się wiele ofert dla ludzi wykształconych w profilu zawodowym.
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  kursów zawodowych w każdym roku nauki. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Uczeń zdobywa wiedzę w nowoczesnych pracowniach, które są modernizowane dzięki realizacji projektów unijnych. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakładach  pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.
Współpracujemy z zakładami produkcyjnymi i usługowymi zrzeszonymi w Izbie Rzemieślniczej oraz firmami samochodowymi: Volkswagen Autorud, Polserwis (Citroen i Renault), Samko (Opel), Sacar (Toyota), Automobilklub Stalowa Wola, OSM Zakład Transportowy i inne.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:
– fryzjer
– cukiernik
– piekarz
– mechanik motocyklowy
– mechanik pojazdów samochodowych
– mechanik – monter maszyn i urządzeń
– elektromechanik
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– blacharz samochodowy
– lakiernik
– stolarz
– kucharz
– ślusarz
– monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.
Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.