LO Strażacka

LO Strażacka

Klasa strażacka
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:biologia, chemia, język angielski)
Dzięki nauce w tej klasie:

  • zdobędziesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących do matury oraz wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych,
  • umożliwimy Ci zdobycie uprawnień m.in.: sternika motorowodnego i płetwonurka
  • poznasz specyfikę pracy strażaka, dzięki czemu już dziś możesz zostać członkiem OSP, a będąc członkiem OSP będziesz uczestniczył w regularnych ćwiczeniach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu

W realizacji zajęć „Edukacja strażacka” wspiera nas Państwowa Straż Pożarna w Stalowej Woli i Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli.