LO Wojskowa

LO Wojskowa

Klasa Wojskowa
PATRONAT – Ministerstwa Obrony Narodowej
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia)
Dzięki nauce w tej klasie:

  • będziesz miał zajęcia strzeleckie na pierwszej w powiecie strzelnicy multimedialnej,
  • nauczysz się  pierwszej pomocy, musztry oraz będziesz uczestniczył w zajęciach topograficznych,
  • poznasz sztuki walki z elementami boksu,
  • poznasz style pływackie,
  • jesteśmy wiodącą szkołą przygotowującą do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych,
  • poznasz specyfikę pracy w służbie zawodowej,
  • będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach z prawa karnego, obronności, poznasz techniki śledcze w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa,
    oferujemy pracę w małych grupach.

Współpracujemy z jednostką wojskową w Nisku, z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie.