LO Prawna

LO Prawna

Klasa prawna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

To szansa dla tych, którzy pragną bez kompleksów wkroczyć w świat społeczeństwa demokratycznego, biorąc życie w swoje ręce! Dla wszystkich, którzy wiedzą, że znajomość prawa daje poczucie pewności i bezpieczeństwa!

Patronat nad klasą sprawuje Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Współpracujemy z Podkarpackim Centrum Edukacji Prawnej i Prokuraturą Rejonową w Stalowej Woli. Uczniowie spotykają się z przedstawicielami instytucji prawnych w Polsce oraz studentami prawa, uczestniczą w rozprawach sądowych, odwiedzają sąd, areszt śledczy, parlament. Klasa jest wpisana do rejestru klas współpracujących z Ministerstwem Sprawiedliwości

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: historia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski. Jest to profil typowo humanistyczny. Rozszerzony poziom nauczania tych przedmiotów pozwala podjąć naukę o kierunkach społecznych i prawniczych, np. administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, europeistyka, polityka społeczna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarządzanie oraz kierunkach humanistycznych.