LO Policyjna

LO Policyjna

Klasa policyjna

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, wiedza
o społeczeństwie)

Dzięki nauce w tej klasie:

  • przybliżymy Ci  specyfikę pracy policjantów,
  • nauczysz się orientacji w terenie, radiołączności (międzynarodowy certyfikat radiooperatora),
  • ukończysz kursy punktowane w Szkołach Policyjnych: patent sternika, kurs pierwszej pomocy i tytuł „Ratownika motorowodnego”,
  • będziesz uczestniczył w zajęciach z musztry, wyjazdach do szkół policyjnych i laboratoriów kryminalistycznych (Szczytno, Katowice), wyjazdach narciarskich i wspinaczkowych, zajęciach na basenie,
  • będziesz realizował dodatkowe zajęcia: samoobrony, z policjantem, edukacji policyjnej.
  • stawiamy na wysoki poziom edukacji w celu wykształcenia uczniów będących wzorem dla innych, umożliwiając wszechstronny rozwój. Po ukończeniu tej klasy możesz podjąć kształcenie w szkołach mundurowych oraz na innych uczelniach cywilnych.Współpracujemy z Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli