LO Biologiczno-Chemiczna

LO Biologiczno-Chemiczna

LO Klasa Biologiczno-Chemiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski.

Interesujesz się przyrodą?

Chcesz być lekarzem? farmaceutą?

Chcesz wykonywać doświadczenia i prowadzić projekty badawcze?

Wybierz klasę biologiczno- chemiczną!

W klasie tej realizowany jest rozszerzony program z biologii i chemii. Lekcje prowadzone są w sposób profesjonalny i ciekawy. Uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poznają też anatomię wybranych zwierząt poprzez uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych. Uczą się również anatomii człowieka, wykorzystując miedzy innymi multimedialny atlas anatomiczny. Poszerzają swą wiedzę  z hodowli roślin i zwierząt. Dodatkowo rozwijają swoje pasje związane z medycyną. Poznają objawy niektórych chorób   i działania profilaktyczne z nimi związane. W klasie tej kładziony jest nacisk na solidne przygotowanie do matury z biologii i chemii, by uczniowie dostali się na renomowane uczelnie. Rozwiązywanych jest wiele z zadaniami maturalnymi. Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie przez doświadczonych nauczycieli.

Uczniowie tej klasy:

  • biorą udział w różnych konkursach biologicznych, chemicznych
  • wydają gazetkę szkolną o tematyce chemicznej
  • uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  • organizują pokazy chemiczne
  • pomagają  ludziom  i zwierzętom – realizując się jako wolontariusze.
  • uczestniczą w licznych prelekcjach, panelach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
  • aktywnie działają w zespole do spraw zdrowia.

Nauka w tej klasie przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (medycyna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, fizykoterapia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, dietetyka) i uniwersyteckich (psychologia, biotechnologia, ochrona środowiska, resocjalizacja, weterynaria, technologia żywienia i żywności, wychowanie fizyczne, biologia, chemia, inżynieria środowiskowa) lub kontynuowania nauki w Policealnym Studium Medycznym.