Ogłoszenie o rekrutacji dla uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji dla uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji_13.02.2018

ogloszenie-o-rekrutacji-ZSP1_17.11.2017

pasek3-1024x150

wup

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
NA KURSY/STAŻE/PRAKTYKI DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

W RAMACH PROJEKTU „ POWIAT STALOWOWLSKI STAWIA NA ZAWODOWCÓW”

W związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy nabór chętnych uczestników/uczestniczekz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli na kursy/staże/praktyki /zajęcia specjalistyczne.
W przypadku staży i praktyk dla każdego uczestnika/uczestniczki zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu „ Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” mogą brać udział w następujących formach wsparcia:

Lp.

Nazwa formy wsparcia

Ilość grup

Ilość godzin

Ilość osób w grupie

1.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego branżowego dla technikum

2

30

10

2.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego branżowego dla ZSZ

2

30

10

3.

Zajęcia rozwijające politechniczne dla technikum

3

45

10

4.

Szkolenie z programowania sterowników Simensa
w programie STEP 7

3

30

10

5.

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych
z poszczególnych kwalifikacji

5

75

10

6.

Szkolenie z zakresu wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych WonderwareInTouch

2

30

10

7.

Kurs AutoCAD

3

30

10

8.

Zajęcia przygotowujące na studia z zakresu konstrukcji maszyn

2

30

10

9.

Zajęcia przygotowujące na studia z zakresu matematyki

2

30

10

10.

Zajęcia przygotowujące na studia z zakresu fizyki

2

30

10

11.

Szkolenie z zakresu okresowych badań technicznych- część teoretyczna

3

30

10

12.

Diagnostyka pojazdów z wykorzystaniem testera
i oscyloskopu

3

8

10

13.

Zajęcia rozwijające z zakresu projektowania układów elektronicznych

3

30

10

14.

Kurs stylizacji fryzur

2

14

10

15.

Szkolenie z zakresu Audatex- kosztorysowanie napraw powypadkowych pojazdów

3

12

10

16.

Zajęcia z zakresu hydrauliki siłowej

2

25

10

17.

Kurs zdobienia ciast metodą angielską

1

16

10

18.

Staż u pracodawcy/technikum

59 osób

19.

Praktyka u pracodawcy/zasadnicza szkoła zawodowa

54 osoby

Uczestnicy/Uczestniczki, zainteresowani/e udziałem w wybranej formie wsparcia proszeni/one będą o złożenie wypełnionego i osobiście podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz w wymaganymi załącznikami ( Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest jeżeli uczeń/uczennica w momencie rekrutacji nie ma ukończonych 18-tu lat) za pośrednictwem wychowawcy do sekretariatu szkoły lub Biura Projektu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
ul. 1-go Sierpnia 26, w godzinach 7-15 . Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (15) 842 78 43 lub (15) 842 26 91 wew. 60, adres e-mail: bp@zsnr2.stalowa-wola.pl

Informacje dotyczące rekrutacji i formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami zamieszczone zostały na stronie www szkoły w zakładce „Programy unijne”.

Szkoły biorące udział w projekcie:

cezckuzsp1zsp2zsp3

Regulamin-rekrutacji_uczeń

Zał-4-Oświadczenie-uczestnika-projektu-1

Zał-2.-Formularz-zgłoszeniowy_uczeń

Zespoł Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1

Pliki do pobrania