Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców

Stalowa Wola, 17.11.2017r.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
W RAMACH PROJEKTU „ POWIAT STALOWOWLSKI STAWIA NA ZAWODOWCÓW”

W związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, informujemy iż można składać formularze rekrutacyjne na niżej wymienione szkolenia do dnia 30.11.2017r.

1. Szkolenie z zakresu Audatex- kosztorysowanie napraw powypadkowych pojazdów
2. Diagnostyka pojazdów z wykorzystaniem testera i oscyloskopu
3. Kurs stylizacji fryzur

Uczestnicy/Uczestniczki zainteresowani/e udziałem w wybranej formie wsparcia proszeni są o złożenie wypełnionego i osobiście podpisanego formularza zgłoszeniowego
do szkolnego koordynatora lub Biura Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,  ul. 1-go Sierpnia 26, w godzinach 7-15. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
(15) 842 78 43 lub (15) 842 26 91 wew. 60,  adres e-mail: bp@zsnr2.stalowa-wola.pl.
Informacje dotyczące rekrutacji i formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami zamieszczone  zostały na stronie www szkoły w zakładce „Programy unijne”.

 

www.dreamsart.pl

 Powiat Stalowowolski od 01.09.2016 do 31.10.2019 realizuje projekt pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 5 612 042,48 złotych.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na obszarze Gminy Stalowa Wola poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego i współpracę z pracodawcami.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele następujących szkół:

1. Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli,
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w której znajduje się Biuro Projektu tel. 15 842 78 43 wew. 60.

 Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli przewidziano realizację następujących zadań:
Płatne staże i praktyki dla uczniów: staże: 59 osób, praktyka zawodowa: 54 osób
Studia podyplomowe, szkolenia i staże dla nauczycieli: 8 osób
Kursy, szkolenia i zajęcia specjalistyczne dla uczniów :

1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego branżowego dla technikum
2. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego branżowego dla ZSZ
3. Zajęcia rozwijające politechniczne dla technikum
4. Szkolenie z programowania sterowników Simensa w programie STEP 7
5. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji
6. Szkolenie z zakresu wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych WonderwareInTouch
7. Kurs AutoCAD
8. Zajęcia przygotowujące na studia z zakresu konstrukcji maszyn
9. Zajęcia przygotowujące na studia z zakresu matematyki
10. Zajęcia przygotowujące na studia z zakresu fizyki
11. Szkolenie z zakresu okresowych badań technicznych- część teoretyczna
12. Diagnostyka pojazdów z wykorzystaniem testera i oscyloskopu
13. Zajęcia rozwijające z zakresu projektowania układów elektronicznych
14. Kurs stylizacji fryzur
15. Szkolenie z zakresu Audatex- kosztorysowanie napraw powypadkowych pojazdów
16. Zajęcia z zakresu hydrauliki siłowej
17. Kurs zdobienia ciast metodą angielską

Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego:
– pracownia dla zawodu Technik mechatronik
– pracownia dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych

pasek3-1024x150