Realizacja programu POWER

all-logo-topStalowa Wola, 12.02.2016 r.

Konkurs rozstrzygnięty!

Jest nam bardzo miło poinformować, że znamy zwycięzców konkursu językowo-multimedialnego pt.:

Europa jest gdzie indziej”

Od lutego nauczyciele języka niemieckiego zachęcali swoich uczniów do wzięcia udziału w konkursie, otrzymałyśmy niestety tylko 10 prac, jednakże bardzo ciekawych.

Najlepsza praca jest autorstwa Aleksandry Irackiej z klasy III b LO i to ona otrzymuje tablet firmy Samsung.

Nagroda za drugie miejsce przypadła Krystianowi Szafranowi z I b LO, a nagroda za trzecie miejsce trafiła w ręce Ewy Kłopot z klasy III b LO.

Jury przyznało 1 wyróżnienie za filmik uczennicom: Gabrieli Ciesielskiej, Wiktorii Grąz, Annie Ciesielskiej i Wiktorii Szydłowskiej z klasy II d LO.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Regulamin Konkursu: „Europa jest gdzie indziej…”

§1

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

§2

 1. Celem konkursu jest uświadamianie młodzieży, że są częścią Europy i mają wpływ na jej kształt, czy rozwój, pokazywanie uczniom, jakie szanse, wyzwania i możliwości stawia przed nimi Unia Europejska. Kolejnym ważnym celem jest odkrywanie w uczniach tożsamości europejskiej, jak też wspieranie i wyróżnianie ich kreatywności. Konkurs ten pozwala też wykorzystać i rozwijać technologie informacyjne.

3. Organizatorem konkursu i równocześnie członkami Jury
są nauczyciele realizujący w szkole projekt
„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” z programu POWER.

§4

 1. Konkurs polega na przygotowaniu spotu video lub filmiku/ filmu animowanego lub prezentacji multimedialnej na jeden z trzech tematów:

 • Dwie twarze….” zaprezentuj kraj na zasadzie kontrastów

 • Wkręć się w reklamę“- zareklamuj kraj Unii, w którym chciałbyś studiować

 •  „ Europa jest gdzie indziej” – to prowokujące zdanie nie jest oczywiście prawdą. Europa jest naszym domem. W wybranej przez siebie formie przedstaw, jak widzisz Europę, jakie znaczenie ma dla Ciebie Europa, dokąd zmierza….

§5

 1. Praca konkursowa może być wykonana w grupach, należy jednak mieć na uwadze, że nagrody główne są pojedyncze, a mianowicie: dyplomy, tablet „Samsung”, głośnik mobilny, słownik obrazkowy wielojęzyczny. Dla wszystkich uczestników gwarantowane są nagrody pocieszenia.

§6

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 23.04.2016 roku. Prace należy dostarczyć do pań A. Walczyk Zalewskiej i K. Wołoszyn.

§7

 1. Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty unijne/ POWER/ Konkurs. Osoby chętne do głosowania proszone są o pozostawienie krótkiego komentarza z uzasadnieniem swojego wyboru. Można oddać tylko jeden głos na daną pracę.

§8

 1. Na ostateczny wynik składają się oceny uczniów/ nauczycieli/ rodziców 50% głosów oraz Jury 50 % głosów. Jury głosuje tylko na jedną najlepszą pracę. W sytuacji ex aequo, Jury głosuje ponownie na jedną z dwóch prac. Głosowanie trwa od 25.04- 27.04. 2016

§9

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29.04.2016 roku.

§10

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor ZSP nr 1 w Stalowej Woli.

Program POWER „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

Rozwój kompetencji osobistych i doskonalenie umiejętności planowania i zarządzania projektem międzynarodowym- sukcesem w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy.”

ZSP nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17, 37-45- Stalowa Wola

§3


Poniżej prezentacje uczestników konkursu (również jako załączniki na spodzie strony)


Oto informacje od twórców prezentacji o ich własnych pracach:

Prezentacja multimedialna w konkursie językowo-multimedialnym, temat: “Wkręć się w reklamę” – zareklamuj kraj Unii, w którym chciałbyś studiować.
    W swojej pracy wybrałam Wielką Brytanię jako kraj w którym chciałabym studiować. Uważam, że to najlepszy wybór dla wszystkich przyszłych studentów. Przede wszystkim uniwersytety w Wielkiej Brytanii cieszą się największym prestiżem w Europie. Uczelnie Cambridge i Oxford to jedne z najbardziej renomowanych uniwersytetów w Europie, świadczy o tym ponad stuletnia tradycja. Studia cechują się tym, że uczymy się również poprzez praktykę, a nie wyłącznie teorię. Na każdym kierunku odbywa się roczna praktyka w prywatnych firmach, która przygotowuje studentów do przyszłej pracy. Istnieje ponad 400 kierunków do wyboru. Zaletą studiowania w Wielkiej Brytanii jest również pomoc finansowa ze strony rządu na czesne oraz pożyczki na studia. Możemy sami wybierać przedmioty według zainteresowań oraz obciążenie zajęciami w ciągu tygodnia jest o wiele mniejsze niż w Polsce. Istotnym elementem jest również brak egzaminów ustnych, z wyjątkiem kierunków językowych. Po zakończonych studiach w Wielkiej Brytanii mamy bardzo duże szanse na zatrudnienie w naszym wymarzonym zawodzie. Uważam, że te argumenty przekonają wielu kandydatów do  studiowania w tym kraju.
 
Autor: Kinga Husa kl. III B LO

Pliki do pobrania