Program POWER

fundusze

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli

Drogi czytelniku,

nauka języków sprawia, że świat stoi przed nami otworem. Dzięki niej, możliwy jest dialog i budowanie wzajemnego szacunku, zrozumienia i akceptowania różnic językowych oraz kulturowych. Nauczyciele języków obcych chcą być „żywym” przykładem dla swoich wychowanków, dlatego podejmują różne wyzwania, aby pokazać, jak ważna jest solidna umiejętność językowa, która umożliwia swobodne przemieszczanie się po świecie. Chcąc być nauczycielami nowoczesnymi, muszą podążać za zmianami, jakie niesie polska edukacja, muszą się szkolić i doskonalić. Niestety szkoły nie dysponują wystarczającymi środkami umożliwiającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dlatego Komisja Europejska stale opracowuje nowe programy kierowane do sektora edukacyjnego, oferujące wsparcie finansowe na mobilności zagraniczne. Takim programem jest np. Erasmus + czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nie mając zbyt dużego doświadczenia w realizowaniu projektów unijnych nasza szkoła spróbowała swoich sił i wysłała wniosek aplikacyjny o mobilność zagraniczną dla 6 nauczycieli. Z wielką radością przyjęliśmy informację, że wniosek został zaakceptowany
i będzie realizowany z projektu „Zagraniczna mobilność  kadry edukacji szkolnej”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu 3 nauczycieli pojedzie na szkolenie do Niemiec lub na Maltę, 1 do Portugalii, a 2 nauczycieli weźmie udział w wyjazdach hospitacyjnych tzw. Job shadowing w Portugalii. Pierwszy wyjazd już w maju 2015r….

Katarzyna Wołoszyn

Pliki do pobrania