Kadra

Agata Krzek – dyrektor

Czopor Iwona – wicedyrektor

Thiede-Jędrak Agnieszka – wicedyrektor

Gortych Janusz – kierownik szkolenia praktycznego

Adamska Joanna – nauczyciel matematyki

Banach Natalia – nauczyciel języka angielskiego

Bednarczyk Piotr – nauczyciel języka angielskiego

Belcarz Bartłomiej – nauczyciel Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Chomiak Artur – nauczyciel Religii

Gadomski Grzegorz – nauczyciel języka angielskiego

Gorczyca Piotr – nauczyciel języka angielskiego

Grega-Sitarz Monika – nauczyciel języka polskiego

Iwaszek Urszula – nauczyciel matematyki

Jaślanek Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego

Jeziorska Aneta – nauczyciel geografii

Karlik Barbara – nauczyciel wychowania fizycznego

Karkoszka Małgorzata – nauczyciel chemii

Koluch Andrzej – – bibliotekarz

Koperstyńska Irena – nauczyciel matematyki

Kołodziej Elżbieta – nauczyciel matematyki

Kościółek Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Król Grzegorz – nauczyciel  przedmiotów zawodowych

Król Lucyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

Nikolas Ewa – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Oleksy Aleksandra – nauczyciel języka polskiego

Owsicka Joanna – nauczyciel historii

Panasiuk Wanda – nauczyciel języka polskiego

Pamuła Elżbieta – nauczyciel wychowania fizycznego

Parysz Anna – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Patkiewicz Jakub – nauczyciel wychowania fizycznego

Pikula Jan – nauczyciel informatyki i przedsiębiorczości

Płatnerz Aleksandra – nauczyciel języka angielskiego

Polak Beata – nauczyciel języka angielskiego

Poręba Edyta – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rutkowska-Wydra Iwona – nauczyciel języka niemieckiego

Rusinek Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Sarna Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Siembida Iwona – nauczyciel języka polskiego

Sodomir Przemysław – psycholog szkolny

Sołtys Robert – nauczyciel geografii

Stelmach Rafał – nauczyciel języka niemieckiego

Tracz Beata – bibliotekarz

Thiede-Jędrak Agnieszka – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Walkowicz Monika – pedagog szkolny

Walczyk-Zalewska Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego

Widera Mirosława – nauczyciel biologii

Wieprzęć Witold – nauczyciel wychowania fizycznego

Wolanin Dorota – nauczyciel biologii i przedsiębiorczości

Zastawny Barbara – nauczyciel fizyki

Ziara Waldemar – nauczyciel wychowania fizycznego


Horajecki Cezary – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Nierubiec Grzegorz – nauczyciel religii

Ferenc Mirosław –

ks. Mariusz Kozłowski – nauczyciel religii