Kadra

Agata Krzek – dyrektor

Czopor Iwona – wicedyrektor

Thiede-Jędrak Agnieszka – wicedyrektor

Król Lucyna – kierownik szkolenia praktycznego

Adamska Joanna – nauczyciel matematyki

Banach Natalia – nauczyciel języka angielskiego

Bednarczyk Piotr – nauczyciel języka angielskiego

Belcarz Bartłomiej – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Chojnacka Edyta – nauczyciel języka angielskiego

Chomiak Artur – nauczyciel Religii

Drabik Agnieszka – nauczyciel matematyki

Gadomski Grzegorz – nauczyciel języka angielskiego

Gorczyca Piotr – nauczyciel języka angielskiego

Gortych Janusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Grega-Sitarz Monika – nauczyciel języka polskiego

Hanusz Ewa – nauczyciel matematyki

Iwaszek Urszula – nauczyciel matematyki

Jaślanek Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego

Karkoszka Małgorzata – nauczyciel chemii

Karlik Barbara – nauczyciel wychowania fizycznego

Koluch Andrzej – bibliotekarz

Kościółek Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Król Grzegorz – nauczyciel  przedmiotów zawodowych

Kuziora Monika – nauczyciel  matematyki

Łuczakowski Jakub – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji wojskowej i policyjnej, edukacji dla bezpieczeństwa

Marczewska Grażyna – nauczyciel języka angielskiego

Owsicka Joanna – nauczyciel historii

Panasiuk Wanda – nauczyciel języka polskiego

Pamuła Elżbieta – nauczyciel wychowania fizycznego

Parysz Anna – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Patkiewicz Jakub – nauczyciel wychowania fizycznego

Pikula Jan – nauczyciel informatyki i przedsiębiorczości

Płatnerz Aleksandra – nauczyciel języka angielskiego

Polak Beata – nauczyciel języka angielskiego

Poręba Edyta – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rutkowska-Wydra Iwona – nauczyciel języka niemieckiego

Rusinek Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Sarna Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Siembida Iwona – nauczyciel języka polskiego

Sodomir Przemysław – psycholog szkolny

Sołtys Robert – nauczyciel geografii

Startek Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Tracz Beata – bibliotekarz

Walkowicz Monika – pedagog szkolny

Walczyk-Zalewska Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego

Widera Mirosława – nauczyciel biologii

Wieprzęć Witold – nauczyciel wychowania fizycznego

Wolanin Dorota – nauczyciel biologii i przedsiębiorczości

Wołoszyn Katarzyna – nauczyciel języka hiszpańskiego

Zastawny Barbara – nauczyciel fizyki

Ziara Waldemar – nauczyciel wychowania fizycznego


Boryło Monika – nauczyciel wspomagający

Cudziło Adam – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ehrenfeld Edyta – nauczyciel fizyki

Głuchowski Krzysztof – nauczyciel przedmiotów zawodowych

ks. Hanus Marcin – nauczyciel religii

Horajecki Cezary – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Kaczmarczyk Artur – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Korczyński Paweł – nauczyciel przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych

Kurlej Wioletta – nauczyciel geografii

Łach Rafał – nauczyciel informatyki

ks. Martyna Mirosław –  nauczyciel religii

Nierubiec Grzegorz – nauczyciel religii

Podlasek Artur – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rząd Krystyna – nauczyciel języka rosyjskiego

Stelmach Łukasz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Witek Maciej – nauczyciel muzyki