Kadra

Koluch Andrzej – dyrektor

Czopor Iwona – wicedyrektor

Wołoszyn Katarzyna – wicedyrektor

Gortych Janusz – kierownik szkolenia praktycznego

Adamska Joanna – nauczyciel matematyki

Banach Natalia – nauczyciel języka angielskiego

Bednarczyk Piotr – nauczyciel języka angielskiego

Belcarz Bartłomiej – nauczyciel Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Chojnacka Edyta – nauczyciel języka angielskiego

Chomiak Artur – nauczyciel Religii

Gadomski Grzegorz – nauczyciel języka angielskiego

Gorczyca Piotr – nauczyciel języka angielskiego

Grega-Sitarz Monika – nauczyciel języka polskiego

Hanusz Ewa – nauczyciel Matematyki

Iwaszek Urszula – nauczyciel Matematyki

Jaślanek Krzysztof – nauczyciel Wychowania fizycznego

Jeziorska Aneta – nauczyciel Geografii

Karlik Barbara – nauczyciel Wychowania fizycznego

Karkoszka Małgorzata – nauczyciel Chemii

Koperstyńska Irena – nauczyciel Matematyki

Kołodziej Elżbieta – nauczyciel Matematyki

Kościółek Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Król Grzegorz – nauczyciel Informatyki i przedmiotów zawodowych

Król Lucyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kuca Alina – nauczyciel języka polskiego

Marczewska Grażyna – nauczyciel języka angielskiego

Nikolas Ewa – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Oleksy Aleksandra – nauczyciel języka polskiego

Owsicka Joanna – nauczyciel historii

Panasiuk Wanda – nauczyciel języka polskiego

Pamuła Elżbieta – nauczyciel Wychowania fizycznego

Parysz Anna – nauczyciel Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Patkiewicz Jakub – nauczyciel Wychowania fizycznego

Pikula Jan – nauczyciel Informatyki i Przedsiębiorczości

Płatnerz Aleksandra – nauczyciel języka angielskiego

Polak Beata – nauczyciel języka angielskiego

Poręba Edyta – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rutkowska-Wydra Iwona – nauczyciel języka niemieckiego

Rusinek Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Sarna Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Siembida Iwona – nauczyciel języka polskiego

Skiba Maria – nauczyciel Wychowania fizycznego

Sodomir Przemysław – psycholog szkolny

Sołtys Robert – nauczyciel Geografii

Stelmach Rafał – nauczyciel języka niemieckiego

Tracz Beata – bibliotekarz

Thiede-Jędrak Agnieszka – nauczyciel Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Walkowicz Monika – pedagog szkolny

Walczyk-Zalewska Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego

Widera Mirosława – nauczyciel Biologii

Wieprzęć Witold – nauczyciel Wychowania fizycznego

Wolanin Dorota – nauczyciel Biologii i Przedsiębiorczości

Zastawny Barbara – nauczyciel Fizyki

Ziara Waldemar – nauczyciel Wychowania fizycznego


Maziarz Jan – nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa

Horajecki Cezary – nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa

Nierubiec Grzegorz – nauczyciel Religii

Ferenc Mirosław –

Cudziło Adam –

ks. Mariusz Kozłowski – nauczyciel Religii

Fil Monika – nauczyciel języka niemieckiego