Zespół Prozdrowotny

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta
16.11.2016 r. w naszej szkole uczniowie klas: I a/d LO, I c LO, II a/f LO, II b LO, II c/d LO mieli okazję spotkać się z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, panem Jerzym Kozielewiczem. Został on przywitamy przez Dyrektora szkoły – pana Andrzeja Kolucha.
Rzecznik Praw Konsumenta zapoznał uczniów z: rodzajami umów konsumenckich, z reklamacją z tytułu rękojmi i gwarancji, z procedurami reklamacyjnymi, formą, terminem złożenia i rozpatrzenia reklamacji oraz innymi praktycznymi poradami konsumenckimi.
Na koniec pan Dyrektor podziękował panu Jerzemu Kozielewiczowi za szerzenie wiedzy wśród uczniów o prawach konsumenta oraz wręczył mu dyplom pamiątkowy.

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw KonsumentaSpotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta