Zgrupowanie klas wojskowych

Zgrupowanie klas wojskowych

W dniach 6 – 10.05 nasi uczniowie uczestniczyli w zgrupowaniu poligonowym uczniów biorących udział w II edycji pilotażowego programu MON Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa. Zgrupowanie odbywało się na obiektach Centrum Szkolenia Klas Mundurowych Zespołu Szkół Licealnych w Nowej Sarzynie. Przez 5 dni uczniowie klas wojskowych  z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli szkolili pod okiem żołnierzy 16. Batalionu Saperów z Niska.

W czasie bardzo intensywnego szkolenia realizowano zagadnienia m.in:
– Powszechna obrona przeciwlotnicza – POPL
– Ochrona przed bronią masowego rażenia – OPBMR
– Działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej
– Maskowanie ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
– Czynności przygotowawcze do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie broni, obsługa broni).
– Ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej .
– Praktyczne prowadzenie rozpoznania drogi marszu. Procedury counter – IED.
– Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów – ćwiczenia praktyczne.
– Działanie punktu kontrolno – ochronnego i działanie w rejonie ześrodkowania.
– Praca na radiostacjach przenośnych małej mocy UKF.
– Regulaminy Sił Zbrojnych RP