Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów

odbędzie się dnia 22 marca 2017 r. (środa)

o godzinie 16:00

Szczegółowy przydział sal będzie dostępny w

środę na tablicy w holu głównym na parterze.