Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Spotkania  z rodzicami odbędą się  16 grudnia w sposób zdalny.
Aby wziąć udział w zebraniu, rodzic loguje się z konta swojego dziecka, na szkolnej platformie Teams. Dołączanie do spotkania będzie się odbywać identycznie jak w przypadku zajęć lekcyjnych – wychowawcy zaplanują zebranie w module „Kalendarz”
W celu weryfikacji uczestnika spotkania uprzejmie prosimy o włączenie kamery i mikrofonu.