Zarządzenie dyrektora szkoły w/s powrotu do szkoły

Zarządzenie dyrektora szkoły w/s powrotu do szkoły

Prosimy o zapoznanie sie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powrotu dzieci i młodzieży do szkół.

Zarządzenie nr 3

Pliki do pobrania