Zajęcia z Terenoznawstwa

Zajęcia z Terenoznawstwa

Zajęcia praktyczne z Terenoznawstwa dla klas wojskowych ZSP 1, 24 marca 2017 r.