Zajęcia z łączności dla klasy wojskowej ZSP 1 w garnizonie w Nisku

Zajęcia z łączności dla klasy wojskowej ZSP 1 w garnizonie w Nisku

Zajęcia z łączności w jednostce patronackiej Garnizonu Nisko. 12.05.2017 r.