XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy.

.Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Kolejny, III stopień zawodów odbywa się natomiast w  Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo w “Informatorze o XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem:owe.pte.pl> zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxiiolimpiadainformator.pdf).

Zgłoszenia chętnych przyjmuje pani Małgorzata Karkoszka do dnia 25.09.2018r.

.