XI Podkarpacki Konkurs Chemiczny

XI Podkarpacki Konkurs Chemiczny

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej od roku szkolnego 2008/09 organizuje coroczny, ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.Komitet Organizacyjny PKCh ustalił opłatę wpisową na rok szkolny 2018/2019 w kwocie 20 zł/ucznia.

Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Konkursu, terminarz zawodów znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
http://www.prz.edu.pl/chemia/PKCh/.

Zapisy u pani Małgorzaty Karkoszki do dnia 4.10.2018r.