Wyprawka szkolna 2017/2018

Wyprawka szkolna 2017/2018

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną mogą ubiegać się o dofinansowanie do podręczników szkolnych w ramach programu ,, Wyprawka szkolna “.

Wypełniony wniosek ( do pobrania poniżej ) należy złożyć w sekretariacie bądź w pokoju pedagoga i psychologa szkolnego w nieprzekraczającym terminie do 08.09. 2017 r. 

Do wniosku należy dołączyć kserokopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Pliki do pobrania