Wyniki konkursu ,,Szanuję planetę Ziemię”

Wyniki konkursu ,,Szanuję planetę Ziemię”

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi (22 kwietnia) został ogłoszony szkolny konkurs pt. ,,Szanuję planetę Ziemię”.

Celem konkursu było kształtowanie postawy człowieka dbającego o czystość planety Ziemi. Na konkurs wpłynęło 16 zdjęć. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Zdjęcia można było wykonać samodzielnie lub w zespole dwuosobowym. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością.
I miejsce zajęły: Kamila Baran i Anna Migacz
II miejsce zajęły: Julia Boroń i Kinga Batorska
III miejsce zajął Józef Weselski
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy dużego zaangażowania w dobro na rzecz planety Ziemi.
Zapraszamy do oglądnięcia pięknych prac uczniów.