Wykład o Prawach Konsumenta

Wykład o Prawach Konsumenta

07.12.2017 r. w naszej szkole gościł pan Andrzej Ziarek, radca prawny ze Starostwa stalowowolskiego, pełniący obowiązki Rzecznika Praw Konsumenta. Wygłosił on wykład     o prawach konsumenta. Przedstawił młodzieży ustawy konsumenckie, poinformował, kogo według prawa nazywamy konsumentem. Opowiadał o: zawieraniu umów na odległość, prawie do odstąpienia od umowy, rękojmi, gwarancji. Przytaczał przykładowe problemy, z którymi najczęściej zgłaszają się konsumenci do Starostwa stalowowolskiego oraz podawał sposoby ich rozwiązywania.
Klasy biorące udział w spotkaniu: I c LO, I a/d LO, II b LO, III b LO.