Wycieczka na PR

Wycieczka na PR

16.02.2018 r. uczniowie klas biologiczno – chemicznych: I d LO, II d LO, III d LO uczestniczyli w XXV Jubileuszowym Seminarium ,,Wybrane problemy chemii” na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów pt. ,,Metale wokół nas” oraz ,,(W)dzięki chemii, czyli związki chemiczne              w kosmetyczkach”. Następnie grupy uczniów uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych: ,,Polimery i tworzywa sztuczne”, ,,Chromatografia i krystalizacja – metody rozdzielania mieszanin”, ,,Pomiar właściwości charakterystycznych materiałów proszkowych”, ,,Wyznaczanie wielkości cząstek w dyspersjach i emulsjach metodą rozpraszania światła”, ,,Jak działają enzymy?”, ,,Pomiar poziomu zanieczyszczeń cieczy przemysłowych metodą mikroskopową”. Młodzież miała też okazję zwiedzić Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Wycieczka edukacyjna była bardzo ciekawa i pouczająca. Wszyscy byli zadowoleni. Kierownikiem wycieczki była pani Małgorzata Karkoszka.