Współpraca z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej

Współpraca z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej

4 lutego tego roku, Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Dariusz Słota oraz Dyrektor ZS1 w Stalowej Woli Agata Krzek, podpisali porozumienie w sprawie współpracy i szkolenia utworzonych Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Sikorskim. Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym. Pozwoli ono również na zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć, jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, a w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie ich liczebności. Ważnym aspektem jest także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie. Osiąganie wyznaczonych celów jest możliwe tylko dzięki dobrej współpracy, dlatego bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy z tak znaczącym partnerem.