Wspieranie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych

Wspieranie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych

Nasza szkoła otrzymała list gratulacyjny z Ministerstwa Obrony Narodowej podpisany przez podsekretarza stanu prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego za działalność klas mundurowych. Doceniając trud edukacyjny i wychowawczy  całej placówki szkolnej Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało przystąpienie naszej szkoły do programu pilotażowego mającego na celu wspieranie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program będzie realizowany przez 2 semestry w klasie II i jeden semestr w klasie III oraz III i IV technikum. Wojsko przygotowało ofertę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Zajęcia będą odbywały się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji MON.
W pilotażowej edycji programu weźmie udział 50 szkół z całej Polski, średnio po 3 z każdego województwa. Biorąc pod uwagę doświadczenie w prowadzeniu klas wojskowych województwo podkarpackie będzie reprezentowało ZSP nr 1. Jest to powód do dumy dla grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.
Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:
– odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
– pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
– przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach
– stałe konsultacje przedstawicieli WKU.
Już wkrótce rozpoczniemy realizację programu w naszej szkole!