Wizyta w Jednostce Wojskowej w Nisku

Wizyta w Jednostce Wojskowej w Nisku

W piątek 8 grudnia 2017 uczniowie klas I a/d i II a/d LO odbyli pierwszą w tym roku szkolnym wizytę w Jednostce Wojskowej w Nisku. Nasi uczniowie wzięli udział m. in. w lekcji muzealnej w Sali Pamięci 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, lekcji strzelania z użyciem trenażera, szybkim kursie pierwszej pomocy oraz obsługi pistoletu maszynowego i karabinka szturmowego. Mamy nadzieję na następne, równie owocne zajęcia w jednostce wojskowej.