„Wiosenny Konkurs Matematyczny w Sikorskim”

„Wiosenny Konkurs Matematyczny w Sikorskim”

14 marca 2019 roku odbędzie się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas pierwszych różnych typów szkół średnich.

Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki ZSP im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół średnich,
  • mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania problemów matematycznych,
  • kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych,
  • wprowadzenie uczestników konkursu w atmosferę rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy,
  • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów,
  • stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności rywalizacji w dziedzinie matematyki,

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych różnych typów szkół średnich . Uczniowie pracują w dwuosobowych zespołach.Konkurs ma formę pisemną. Składa się z zadań otwartych. Uczniowie maja 60min na rozwiązanie jak największej liczby zadań.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału (po 2 osoby) do nauczyciela uczącego do 8 marca 2019r.

Organizatorzy

mgr Agnieszka Drabik

mgr Urszula Iwaszek

mgr Irena Koperstyńska

mgr Joanna Adamska