Wieliczka – Kraków 20.10.2021 r.

Wieliczka – Kraków 20.10.2021 r.

Ponad 700-letnia Kopalnia Soli w Wieliczce i prawie 1000 – letni Zamek Królewski na Wawelu to jedne z najpiękniejszych zabytków z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce.
Dzięki programowi MEN ‘Poznaj Polskę” nasi uczniowie, w liczbie 45 osób ( klasa 1e/f, samorząd oraz uczniowie wyróżnieni) mogli zobaczyć te dwa historyczne miejsca.
Co to jest “kierat”, “piekielna jazda”, co przedstawiają arrasy króla Zygmunta Augusta i dlaczego w królewskim zamku jest tylko Szczerbiec? – to tylko nieliczne z wielu pytań, na które nasza wycieczka otrzymała odpowiedzi podczas zwiedzania.
Dziękujemy panu K. Kamińskiemu za zorganizowanie tego wydarzenia.