Warsztaty z udzielania I pomocy przedmedycznej

Warsztaty z udzielania I pomocy przedmedycznej

19.11.2021 r. na lekcji biologii uczniowie klas realizujących program rozszerzony z tego przedmiotu (klasa 2e LO i 3dp LO) uczestniczyli w warsztatach z udzielania I pomocy przedmedycznej. Motto warsztatów brzmiało: ,,Szybka reakcja każdego z nas może uratować komuś życie”. Nauczyciel biologii prezentował uczniom zasady udzielania I pomocy, zanim przyjedzie pogotowie. Uczniowie poznali zasady resuscytacji oraz ocenę oddechu (obowiązujące przed pandemią i w czasie pandemii – wprowadzone przez Europejską Radę Resuscytacji). Każdy chętny mógł poćwiczyć uciskanie klatki piersiowej na fantomie. Uczniowie ćwiczyli ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. Ćwiczyli opatrywanie ran, udzielanie pomocy przy zadławieniu dorosłego i małego dziecka (tu rekwizytem był miś) oraz przy omdleniu. Poznali zasady udzielania I pomocy przy krwotokach: tętniczym, żylnym, z nosa. Oglądali filmik, jak pomóc osobie porażonej prądem. Uczniowie oglądnęli ciekawe prezentacje multimedialne dotyczące: złamań, stłuczeń, oparzeń i odmrożeń, krwotoków, ciał obcych w ciele, opatrywania ran. Wszystkim warsztaty bardzo się podobały, a dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom nasi uczniowie będą mogli pomóc osobie poszkodowanej.