Warsztaty Filmoteki Szkolnej

Warsztaty Filmoteki Szkolnej

 

1 marca uczniowie klasy 2bg wraz z wychowawcą wzięli udział w warsztatach edukacyjnych online organizowanych w ramach programu Filmoteka Szkolna, który działa w naszej szkole. Tematem zajęć były: „MOTYWY MATURALNE VS. MOTYWY FILMOWE”, które poprowadził Maciej Dowgiel, doktor nauk humanistycznych, filmoznawca i medioznawca, autor ponad stu opracowań, artykułów, analiz i scenariuszy lekcji związanych z edukacją filmową i medialną.

Podczas zajęć uczniowie analizowali, jak w kulturze wykorzystuje się motyw „chocholego tańca” z jednego z najbardziej zakorzenionych w świadomości zbiorowej Polaków dramatów narodowych – z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i jakie znaczenie ma wykreowany przez Wyspiańskiego symbol Chochoła i ludzi „zaklętych” w jego tańcu. Uczniowie porównywali również fragment „Wesela” z filmową adaptacją dzieła w reżyserii A. Wajdy i dyskutowali czy tak wyobrażali sobie wizję filmowego chocholego tańca w adaptacji „Wesela”? Jakie autorskie innowacje zastosował Wajda w tej scenie? Czy scena tańca (kluczowa dla dramatu), ukazana została w sposób dokładny i należycie wyrazisty? Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z innymi filmami, w których motyw „chocholego tańca” się pojawia np.: „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy, „Salto” Tadeusza Konwickiego, „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego , czy też serial „Świat według Kiepskich” (odcinek Sto lat). Przy okazji tej części zajęć prowadzący uświadomił uczniom, że współczesna kultura popularna jest wielowymiarowa i bardzo często zawiera odniesienia do kultury „wysokiej”, której znajomość umożliwia pełniejszy odbiór dzieła.