Warsztaty „Business Model Canvass”

Warsztaty „Business Model Canvass”

W dniu 9.11.2021 r. w Kuźni Przedsiębiorczości prowadzonej w ramach Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej odbył się warsztat skierowany do uczniów Zespołu Szkół nr 1.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy I. wielobranżowej oraz ich nauczyciele.

Celem warsztatu było zapoznanie z narzędziem służącym do tworzenia planu realizacji przedsięwzięcia tzw. Modelowania biznesowego.

Nasi uczestnicy określili segmenty klientów, kanały dotarcia, a przychody i koszty ponoszone na etapie operacyjnym. Uczniowie pracując w zespołach podzielili miedzy sobą funkcje techniczne, zarządczo-biznesowe i kreatywne, a potem opracowali własny projekt związany z przyszłością zawodową. Ma uwagę, zasługuje fakt, że klasa wykazała się znajomością oczekiwań przyszłych klientów i określiła relacje, jakie będzie budować z użytkownikami zaplanowanych przedsięwzięć.

Business Model Canvass stworzony przez Aleksandra Osterwalda początkowo z przeznaczeniem dla Doliny Krzemowej ma uniwersalny charakter i jest doskonałą bazą do planowania różnorodnych przedsięwzięć biznesowych, samorządowych , działań charytatywnych oraz aktywności integracyjnych dla grup i klasy.