Turniej Mistrz Logicznego Myślenia

Turniej Mistrz Logicznego Myślenia

Zapraszamy wszystkich uczniów technikum do udziału w turniej o tytuł  Mistrza Logicznego Myślenia.

Etap I ma na celu wybór przedstawiciela z każdego profilu z poszczególnych klas. Osoby z największą liczbą punktów przechodzą do II etapu, gdzie odbędzie się STARCIE GIGANTÓW LOGIKI. Rozpoczynamy 16 kwietnia 2018 roku. Szczegóły i regulamin konkursu u organizatorów: pani Edyta Poręba i pan Grzegorz Król.

SZKOLNY TURNIEJ

„MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA”

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W STALOWEJ WOLI

 

Cele turnieju:

 • popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród uczniów,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności przewidywania,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

 

Zasady sudoku:

Diagram sudoku składa się z 81 pól w układzie 9 x 9 i został podzielony na 9 mniejszych kwadratów o układzie 3 x 3 każdy. Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby
w żadnym wierszu, kolumnie ani kwadracie 3×3 nie powtórzyła się dwa razy ta sama cyfra.

 

Regulamin Turnieju

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli.
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 2. W I etapie każdy uczestnik ma do rozwiązania 2 diagramy ( łatwy – 15 minut, średni – 25 minut). Czas przeznaczony na rozwiązanie tego etapu to 40 minut.
 3. Za każdą poprawnie wpisaną liczbę w diagramie łatwym uczestnik otrzymuje 1 punkt,
  w średnim – 2 punkty. Za wcześniejsze rozwiązanie diagramów zawodnik otrzymuje dodatkowe 2 punkty za każdą minutę, która pozostała do regulaminowego zakończenia danego etapu.
 4. Punkty każdego uczestnika są sumowane. Osoba z największą liczbą punktów w danym zawodzie z każdej klasy przechodzi do Etapu II.
 5. W II etapie każdy uczestnik ma do rozwiązania 2 diagramy ( średni– 25 minut, trudny – 35 minut). Czas przeznaczony na rozwiązanie tego etapu to 60 minut.
 6. Za każdą poprawnie wpisaną liczbę w diagramie w średnim – 2 punkty, w trudnym – 3 punkty. Za wcześniejsze rozwiązanie diagramów zawodnik otrzymuje dodatkowe 2 punkty za każdą minutę, która pozostała do regulaminowego zakończenia danego etapu.
 7. Punkty każdego uczestnika są sumowane.
 8. Osoba z największą liczbą punktów (suma punktów z I i II etapu) otrzymuje tytuł Mistrza Logicznego Myślenia ZSP1 w Stalowej Woli.
 9. Diagramy uczestnicy rozwiązują samodzielnie.
 10. Liczby należy wpisywać czytelnie. UWAGA! Prace nieczytelne nie będą sprawdzane!
 11. Podczas konkursu nie wolno korzystać z pomocy tj. książek, notatek, urządzeń typu kalkulator, komputer przenośny, telefon komórkowy oraz innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość.
 12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy w czasie konkursu lub w trakcie
  sprawdzania diagramów, praca zostanie unieważniona.
 13. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w gablocie przed salą 009 i na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy konkursu

Edyta Poręba

Grzegorz Król