Tradycyjny Sad

Tradycyjny Sad

 

 

 

 

 

ZAKŁADAMY TRADYCYJNY SAD PRZY NASZEJ SZKOLE

Zespół Szkół nr 1 w Stalowej Woli przystąpił do projektu edukacyjnego „TRADYCYJNY SAD”. Celem tego przedsięwzięcia jest założenie oraz opieka nad sadem, składającym się z co najmniej 5 drzew owocowych. W tym roku są to czereśnie uprawiane metodą ekologiczną. Mini sad będzie służył uczniom i całej społeczności szkolnej oraz będzie systematycznie powiększany o inne rodzaje drzew i krzewów owocowych.

“TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.

Tworzeniem sadu zajmować się będzie grupa uczniów z kasy 1 e pod opieką nauczyciela geografii Pana Krzysztofa Kamińskiego. Zespół nosi nazwę „WOKÓŁ ZIEMI” i tworzą go:  Amelia Gąsiorowska, Mateusz Hadała, Aleksandra Kieliszek, Jessica Krawiec, Aleksadra Leśniak, Wiktoria Siembida i Weronika Zezula.