„TRADYCYJNY SAD”

„TRADYCYJNY SAD”

Uczniowie naszej szkoły z klasy I „e” o profilu biologiczno-geograficznym w ramach zajęć pozalekcyjnych utworzyli zespół o nazwie WOKÓŁ ZIEMI. Zespół pod opieką nauczyciela geografii pana Krzysztofa Kamińskiego przystąpił do projektu TRADYCYJNY SAD, finansowanego przez fundację Banku Ochrony Środowiska, a polegającego na przywracaniu tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Zespół Szkół nr 1 w Stalowej Woli zajął 22 miejsce spośród 144 szkół z całej Polski. 50 najlepszych szkół otrzymało grant na zakup sadzonek. Na szkolnym placu 20 kwietnia 2021 r. zostały zasadzone drzewka czereśni odmian: Bladoróżowa, Dragona, Butnera, Hedelfińska i Donissena. Uczniowie posadzili również jabłonie z odmiany Kosztela i Antonówka oraz gruszę Komisówkę. Wkrótce pojawią się tam kwiaty, rośliny zielone, krzewy owocowe oraz inne tradycyjne gatunki drzew owocowych.