,,Szanuję planetę Ziemię” – konkurs

,,Szanuję planetę Ziemię” – konkurs

Ogłaszamy szkolny konkurs biologiczny pt. ,,Szanuję planetę Ziemię”

Celem konkursu jest kształtowanie postawy człowieka dbającego o czystość planety Ziemi.
1. Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi ogłaszamy szkolny konkurs na najciekawsze zdjęcie ukazujące, jak dbacie o planetę Ziemię.
2. W tym celu prosimy, byście nadsyłali zdjęcia , na których przedstawicie swoje działania podejmowane w celu zachowania czystości powietrza, wody, gleby na naszej planecie.
3. Na zdjęciu musi być osoba/osoby uczestnicząca/-ce w konkursie.
4. W konkursie można uczestniczyć samodzielnie lub w zespole dwuosobowym.
5. Nadsyłajcie od jednego do trzech zdjęć na nauczyciela biologii.
6. Zdjęcia należy wysłać przez platformę Microsoft Teams z podpisem, kto je wykonał.
7. Termin nadsyłania prac do 30.03.2021 r.
8. Na najciekawsze, najbardziej kreatywne sfotografowane działania czekają dyplomy i nagrody książkowe.
9. Najlepsze prace zostaną przedstawione na stronie szkoły.
10. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przedstawienie ich zdjęć na stronie szkoły z podaniem imienia i nazwiska osoby, która je wykonywała.