Sukces klasy I c w ogólnopolskim konkursie “Policjanci w służbie historii”

Sukces klasy I c w ogólnopolskim konkursie “Policjanci w służbie historii”

Znamy laureatów III edycji konkursu “Policjanci w służbie historii”!

Są to uczniowie klasy I c ‘Sikorskiego’: Daniel Zieliński, Laura Urbanik i Julia Łebek.

W roku szkolnym 2018/19 odbyła się trzecia edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”, w którym wzięli udział uczniowie policyjnych klas mundurowych. Do konkursu zostały zgłoszone 102 zespoły, z których większość uczestniczyła w przygotowanych przez jednostki terenowe IPN warsztatach kształtujących umiejętności przydatne w wykonaniu zadań konkursowych.

Nasi uczniowie, jako laureaci I stopnia wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym, na którego trasie znajdą się m.in. Mińsk, Katyń, Miednoje (gdzie 2 września będą uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach), Wilno.

Laureaci II stopnia jesienią br. wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanym dniu w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe w postaci publikacji IPN.

https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/pol/aktualnosci

O konkursie

Konkurs był adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywali miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazywali zdobytą wiedzę innym.

Nasza praca konkursowa dotyczyła życia i działalności policjanta z czasów II RP oraz II wojny światowej posterunkowego Władysława Cieśli, który pełnił służbę w Jarocinie. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z osobą z bliskiej rodziny lub inną, mającą jakieś informacje na temat nieżyjącego już policjanta. Ponadto, każda praca konkursowa musiała zawierać opis tzw. żywej lekcji historii o wybranym policjancie. Nasza ‘żywa lekcja historii’ odbyła się w Jarocinie 25 kwietnia 2019 roku i miała formę gry terenowej zawierającej elementy gry w geocaching. Gra przebiegała trasą przygotowanej wcześniej tzw. ścieżki geocachingowej “Śladami posterunkowego Cieśli” Link: https://opencaching.pl/powerTrail.php?ptAction=showSerie&ptrail=931

Link do filmów konkursowych: http://zsp1-sikorski.pl/filmy/