Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy Rodziców na spotkanie z wychowawcami klas, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godzinie 16 w klasach wg harmonogramu. Na spotkaniu m.in zostaną podane propozycje ocen za pierwszy semestr.