„Selfie z książką, czyli duet doskonały”

„Selfie z książką, czyli duet doskonały”

 „Selfie z książką, czyli duet doskonały”

W dniu 8 czerwca w całej Polsce obchodzona jest akcja „Jak nie czytam, jak czytam”. Również nasza szkoła będzie brała w niej udział. W związku z tym Biblioteka Szkolna wraz z Klubem Fotograficznym „Pandora” zapraszają Was do konkursu  „Selfie z książką, czyli duet doskonały”. Waszym zadaniem jest zrobienie sobie ciekawego zdjęcia z książką . Szczegóły znajdziecie poniżej.

Zapraszamy do zabawy.

 

REGULAMIN:

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli oraz Klub Fotograficzny „Pandora” działający w szkole.
 2. Celem konkursu jest:
 • Popularyzacja książki i czytelnictwa
 • Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych młodzieży
 1. Zasady uczestnictwa:
 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSP nr 1
 • Jedna osoba może zgłosić 2 zdjęcia
 • Uczestnicy konkursu, akceptują, to, że ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane do publikacji na stronie internetowej szkoły, facebooku szkoły oraz ewentualnie do materiałów promocyjnych szkoły
 • Osoba prezentowana na zdjęciu musi wyrazić zgodę na publikację wizerunku
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz swojego zdjęcia
 • Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu
 • Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp.
 1. Zgłoszenie do konkursu:
 • Zdjęcia (pliki JPEG) należy przesłać na adres kontakt@bibliotekawsikorskim.pl do 6 czerwca 2018 r.
 • Zdjęcia zostaną sprawdzone pod kątem wymaganych parametrów, a następnie, oznaczone  numerem,  umieszczone na Facebooku szkoły
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjęć naruszających zasady dobrego obyczaju, zawierających treści obraźliwe lub obsceniczne
 • Zgłaszając zdjęcie należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę oraz tytuł zdjęcia
 • Zgłaszając zdjęcia oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa autorskie
 1. Zasady przeprowadzania i rozstrzygnięcia konkursu:
 • Zdjęcia zostaną opublikowane na Facebooku szkoły w dniu 7 czerwca 2018 r.. – w albumie pod nazwą konkursu „Selfie z książką, czyli duet doskonały”
 • Swój głos będzie można oddać poprzez kliknięcie „Lubię to” w dniach 7-8 czerwca 2018r. do godz. 15.00 w tym czasie głosowanie w konkursie internetowym zostanie zamknięte
 • Głosować mogą wszyscy użytkownicy Facebooka (nie tylko uczniowie naszej szkoły), dlatego warto promować swoje prace
 • Jury wyłoni zwycięzcę biorąc pod uwagę walory artystyczne, zgodność z tematyką oraz ilość polubień zdjęcia na facebooku
 • Wyniki konkursu i lista laureatów wraz z nagrodzonymi zdjęciami zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku szkoły w dniu 06.2018
 • Zdjęcia wyróżnione przez jury oraz te z największą liczbą polubień zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w szkole
 1. Nagrody:
 • Autor najlepszego zdjęcia otrzyma w nagrodę nośnik pamięci a dwie kolejne osoby nagrody pocieszenia.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
 • We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa