Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

17 września 1939 roku Związek Radziecki w porozumieniu z Adolfem Hitlerem dokonał napaści na Polskę, łamiąc cztery traktaty podpisane z rządem polskim. Zaczęły się masowe egzekucje i  deportacje.

Poczet sztandarowy  z naszej szkoły pod opieką pana Cezarego Horajeckiego wziął udział w uroczystych obchodach tej smutnej rocznicy. Przy Urzędzie Miasta oddaliśmy hołd porucznikowi Henrykowi Kucy, rozstrzelanemu  w Katyniu oraz kapitanowi Kazimierzowi Pilatowi, zamordowanemu przez Niemców. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej w bazylice konkatedralnej i złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Matek Sybiraczek. Dla nas uczniów Sikorskiego to wielki zaszczyt ale i patriotyczny obowiązek. My, młode pokolenie Polaków musimy pamiętać !

“Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” ( Józef Piłsudski).