Robotyka z programowaniem w szkole

Robotyka z programowaniem w szkole

23 listopada 2017 r. odbyła się konferencja pt „ ” organizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Konferencja miała miejsce w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, uczestniczyło w niej wielu nauczycieli i dyrektorów szkół województwa podkarpackiego, między innymi nauczyciele przedmiotów zawodowych Naszej Szkoły. Na konferencji przedstawiono kierunki rozwoju robotyki oraz nowych technologii, a także w jaki sposób prowadzić zajęcia z robotyki w szkole. Po zakończeniu prelekcji przeprowadzono pokaz robotów zbudowanych
i zaprogramowanych przez uczniów.