Próby sprawności – klasa sportowo – wojskowa

Próby sprawności – klasa sportowo – wojskowa

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 28, 29, 30 MAJA O GODZINIE 14.30

 1. Siła kończyn górnych – zwis/podciąganie na drążku
 1. a) wykonanie /dziewczęta/

Z przestawionego krzesła badana przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokość barków. Na sygnał “start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.

 1. b) pomiar

Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund w wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

 1. c) uwagi

Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie.

 1. a) wykonanie /chłopcy/

Z przystawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał “start” testowany ugina ręce podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza się aż do chwili zmęczenia.

 1. b) pomiar

Próba wykonana jest l raz. Liczy się ilość pełnych podciągnięć na wysokość podbródka, z pełnego zwisu

 1. c) uwagi

Test należy przerwać, jeśli badany zrobi przerwę wynoszącą 2 sekundy i dłuższa.

Drążek winien być tak usytuowany, by testowany wykonywał próbę w pełnym zwisie. Testowanemu należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką.

 

Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy
100 45-50 s 14-15
90 40-45 s 12-13
80 35-40 s 10-11
70 30-35 s 8-9
60 25-30 s 7
50 20-25 s 6
40 15-20 s 5
30 10-15 s 4
20 5-10 s 3
10 0-5 s 2

 

 1. Moc kończyn dolnych – skok w dal obunóż
 1. a) wykonanie

Testowany staje za linia, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac.

 1. b) pomiar

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego.

Długość skoku zawarta jest pomiędzy linia skoku a ostatnim śladem piet.

 1. c) uwagi

Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

 

Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy
100 210-220 270-280
90 200-210 260-270
80 190-200 250-260
70 180-190 240-250
60 170-180 230-240
50 160-170 220-230
40 150-160 210-220
30 140-150 200-210
20 130-140 190-200
10 120-130 180-190

 

 1. Siła mięśni brzucha
 1. a) wykonanie

Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod katem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał “start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej (dotyka łopatkami do materacu). Ćwiczenie trwa 30 sekund.

 1. b) pomiar

Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

 1. c) uwagi

Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów

Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy
100 33-34 36-37
90 31-32 34-35
80 29-30 32-33
70 27-28 30-31
60 25-26 29
50 24 28
40 23 27
30 22 26
20 21 25
10 20 24