Prawo… prawodawstwo… prawnicy… z Sikorskiego

Prawo… prawodawstwo… prawnicy… z Sikorskiego

W okresie pandemii wiele instytucji rządowych czy pozarządowych organizuje prelekcje online, webinaria, czy kampanie informacyjne.

Tym razem Ministerstwo Sprawiedliwości  wyszło naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu tematami związanymi z literą prawa i zasad jego tworzenia. Przy wsparciu Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich  oraz Wydziału do Spraw Edukacji Prawnej powstał projekt organizowania propozycji lekcji w związku z edukacją prawną młodzieży.

Z racji tego, że  nasze klasy prawne widnieją na spisie ministerialnym od wielu lat, staliśmy się uczestnikiem tego projektu.  Pierwszą propozycją była lekcja o legislacji. W jej ramach zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia o budowie aktów prawnych, jak i technik tworzenia przepisów prawnych.

Podsumowaniem tej części było stworzenie przez grupę uczniów, projektu ustawy, która jednocześnie miała być propozycją konkursową. Taka grupa powstała, dzięki zaangażowaniu uczniów z 2bg LO – klasy prawnej. Jan Kotłowski, Julia Tutak, Martyna Sorbian oraz Wiktoria Kielek, stworzyli zespół, który opracował własny projekt nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ciekawe, czy nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem kapituły konkursu… ?

Trzymajcie kciuki ;)