Poprawkowy egzamin maturalny

Poprawkowy egzamin maturalny

Poprawkowy egzamin maturalny pisemny odbędzie się 22.08.2017r. o godz. 9.00.

Poprawkowy egzamin maturalny ustny odbędzie się 23.08.2017r. o godz. 9.00.

Na egzaminy proszę zgłosić się o godz. 8.15 z dowodem osobistym.